Tủ tài liệu gỗ

Hộc di động 2 ngăn – QP102

550.000 
Mua

Hộc di động 3 ngăn – QP100

550.000 
Mua

Kệ tủ tài liệu – QP103

1.200.000 
Mua

Tủ giám đốc – QP148

5.190.000 
Mua

Tủ giám đốc 8 buồng – QP156

8.780.000 
Mua

Tủ giám đốc ba buồng – QP147

3.280.000 
Mua

Tủ giám đốc lớn – QP149

6.380.000 
Mua

Tủ giám đốc sáng màu – QP150

7.660.000 
Mua

Tủ hồ sơ 3 buồng – QP106

2.300.000 
Mua

Tủ hồ sơ 4 buồng – QP159

3.500.000 
Mua

Tủ hồ sơ dáng thấp – QP105

850.000 
Mua

Tủ nâu 2 buồng – QP151

2.180.000 
Mua

Tủ nâu 3 buồng – QP152

3.280.000 
Mua

Tủ nâu 4 buồng – QP153

4.380.000 
Mua

Tủ nâu 6 buồng – QP155

6.580.000 
Mua

Tủ phụ – QP107

1.400.000 
Mua

Tủ tài liệu – QP157

5.920.000 
Mua

Tủ tài liệu 2 buồng – QP104

1.600.000 
Mua

Tủ tài liệu 2 buồng mái cong – QP108

1.800.000 
Mua

Tủ tài liệu 2 cánh kính – QP110

1.600.000 
Mua

Tủ tài liệu 2 ngăn – QP144

680.000 
Mua

Tủ tài liệu 3 cánh – QP111

1.800.000 
Mua

Tủ tài liệu 3 hộc – QP160

2.180.000 
Mua

Tủ tài liệu 5 ngăn – QP139

1.330.000 
Mua

Tủ tài liệu 5 ngăn QP112

1.800.000 
Mua

Tủ tài liệu cao cấp 4 buồng – QP163

4.660.000 
Mua

Tủ tài liệu cao cấp 6 buồng – QP162

5.260.000 
Mua

Tủ tài liệu gỗ cao su QP113

5.500.000 
Mua

Tủ tài liệu lớn – QP143

1.330.000 
Mua

Tủ tài liệu trắng – QP146

830.000 
Mua

Tủ tài liệu truyền thống – QP140

980.000 
Mua